NumismaticsPhilippines

2016 10 Piso Heneral Antonio Luna 150 Taon Blister Pack Commemorative Coin2016 10 Piso Heneral Antonio Luna 150 Taon Blister Pack Coin Commemorative Coin
2016 10 Piso Heneral Antonio Luna 150 Taon Blister Pack Obverse Commemorative Coin
2016 10 Piso Heneral Antonio Luna 150 Taon Blister Pack Reverse Commemorative Coin
2016 10 Piso Heneral Antonio Luna 150 Taon Blister Pack Envelop Obverse Commemorative Coin
2016 10 Piso Heneral Antonio Luna 150 Taon Blister Pack Envelop Reverse Commemorative Coin

NP ID : CC 1650
Series : Commemorative
Denomination : 10 Piso
Year : 2016
Mintmark :
Variety : Heneral Antonio Luna 150 Taon Blister Pack
Mintage :
Mint : BSP Mint
Shape : Round
Edge : Interrupted Serration
Weight : 8.7 gm
Diameter : 26.5 mm
Thickness : 2.14 mm
Quality :
Finish :
Material : Bi-Metal
Metallic Composition : Ring = Cupro-Nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Core = Aluminim Bronze (92% Copper, 6% Aluminum, 2% Nickel)

Orientation : Medallic Orientation
Packaging : Yellow Blister Pack
Blister Pack Specification
Full Color offset back to back printing
102 mm x 102 mm
Paper - Coated 240 GSM white board with matte finish/lamination
Blister plastic - Minimum of 0.25mm thickness Polyethylene Terephthalate (scratch-free)

Designer :
Engraver :
Obverse : Portrait of Antonio Luna “Republika ng Pilipinas” “Heneral Antonio Luna” General’s signature
Reverse : Image of Heneral Antonio Luna on horseback, the epaulette for the General’s rank of Brigadier General, image of a paper with the title La Independencia and inkwell “1866-2016” “Heneral Antonio Luna” “150 Taon”
Note : Isinilang sa kalye Urbiztondo, San Nicolas, Manila 29 Oktubre 1866. Nagtapos ng doktorado sa parmasya sa Universidad Central de Madrid, 1890. Umanib sa kilusang propaganda sa Espanya at nagsulat sa pahayagang La Solidaridad sa ilalim ng sagisag na Taga-ilog, 1888. Ikinulong, 16 Setyembre 1896; Ipinatapon at ikinulong sa Carcel Modelo de Madrid, Pebrero 1897. Lumaya at bumalik sa Pilipinas, 1898. Itinatag ang pahayagang La Independencia na tumuligsa sa pananakop ng mga Amerikano, 3 Setyembre 1898. Nagsilbing delegado sa kongreso ng Malolos, 5 Setyembre 1898, at katuwang na kalihim ng digmaan, 26 Setyembre 1898. Itinatag ang Academia Militar, 25 Oktubre 1898. Hinirang na Punong Komandante ng hukbong militar ng Republika ng Pilipinas, Pebrero 1899. Pinaslang sa Cabanatuan, Nueva Ecija, 5 Hunyo 1899.
Remarks :
Issue Date :
Issue Price : ₱ 90
Issued At : BSP Cash Department